Justering af TPS

Vejledningen er udarbejdet med input fra Søren Johansen og hans praktiske erfaring i denne kunst, kilder på Internettet og den originale 748-værkstedshåndbog. Bemærk at denne vejledning bør kunne anvendes til alle DesmoQuattro motorerne, men under ingen omstændigheder til Testastretta motorerne - den følger måske i en senere udgave :-)

Justering og trimning af indsprøjningssystemet

Indsprøjtningshuset er en vital del af motorens styringssystem, og dermed afgørende for motorens ydeevne. Alle husets komponenter er integrerede dele af hele tændings- og indsprøjtningssystemet og skal justeres under hensyn til alle andre dele af systemet.

Vi vil her beskrive følgende operationer:

 1. Justering af TPS (throttle position sensor)
  - her anvendes et voltmeter
 2. Synkronisering af indsprøjningshusenes spjælde
  - her kan anvendes et vakuummeter
 3. Justering af tomgangsblanding
  - her kan anvendes CO tester

TPS

 • Motoren skal være varmet op.
 • Gaskabel løsnes helt eller afmonteres.
 • På den forreste cylinder skrues tomgangsjusteringsskruen (1) helt ud, så den ikke berører anslaget.
 • Justeringsskruen (2) på linkforbindelsen mellem husene drejes så spjældet på det forreste hus (Master throttle) er helt lukket.
 • Sat tænding på og mål spændingen mellem stel og det midterste ben på throttle-sensorens (som sidder på venstre side af foreste hus) stik, samme måling kan også udføres mellem ben 16 og 30 på stikket til 16M ECU'en som er monteret på 748/916 BP/ST2 (her eftersøges et billede eller et diagram som præcis viser hvordan målingen udføres) - note: P7 og P8 ECU.
 • Målingen skal være indenfor 150mV +/- 2mV. Fabrikken foreskriver helt op til +/- 15mV, men justeringen bliver mest optimal hvis man holder sig indenfor +/- 2mV.
 • Er der behov for justering løsnes de to skruer (3) og drej sensoren til du udlæser den rette værdi. Når du strammer skruerne igen er der risiko for at sensoren flytter sig, så spændingen ændrer sig helt op til 5 mv, så kontrollér målingen i denne fase. Åben og luk gaspjældet et par gange og kontrollér en ekstra gang. Dette kræver øvelse :-)

Spjældsynkronisering

 • Bypass skruerFjern skruerne på indsugningsmanifolderne og tilslut et vakuummeter.
 • By-pass skruerne (4) skrues helt i bund og lukkes.
 • Start motoren og justér tomgang op til omkring 1.200 omdrejninger med spjældstopskruen (1). De værdier du nu udlæser på voltmeteret er irrelevante, denne tomgangsjustering er kun midlertidig. Da det nærmest er umuligt at komme til med originalmonteret tank, viser Dan her hvordan han klodser tanken op under operationen.
 • Brug justeringsskruen (2) på linkforbindelsen mellem husene til at synkronisere vakuumet.
 • Gi' lidt gas og kontrollér at vakuum også er synkront ved højere omdrejninger. Når det er i orden skal der ikke røres mere ved denne justering.

Justering af tomgangsblanding

 • ECU trim COStram spjældstopskruen (1) indtil du opnår en udlæsning på 287 mV, svarende til 1,3º åbning af spjældet.
 • Montér igen luftboks, tunneller og tank.
 • Start motoren og skru begge by-pass skruerne (4) ud til du har en tomgang på 1.000 til 1.100 omdrejninger med balanceret vakuum.
 • For at kontrollere CO anvendes tester i hver af lydpotterne og trim med by-pass skruerne så du får samme CO-værdi for begge cylindre. Har du en udlæsning mellem 3 og 6 % er alt i orden, den må absolut ikke være under 1,5%.
 • Er værdierne uden for denne tolerance fjernes gummidækslet på ECU'en og juster blandingsforholdet med trimmeren (5) - P7 og P8 ECU'er. Drejes denne mod venstre får man en federe blanding og en magere blanding ved at dreje mod højre. Bemærk at denne justering gælder overordnet og for begge cylindre, hvorfor det er meget vigtigt at al den foregående synkronisering er korrekt udført.
 • gaskabelJustér gaskablet (7) med høj-tomgangsknappen (6) inde til 1.500 - 1.600 omdrejninger.

* På P7 og PC8 ECU'erne som er monteret på 851/888/916SP måles TPS mellem ben 11 og 17 og CO justering foretages på en ekstern justering placeret ved siden af det 35 bens udtag, normalt under et gråt plastikdæksel.

** Dan's tips til tankmontering mens justeringen udføres:

klodser flere klodser

God fornøjelse - Søren og Jan