Ducati laderelæer

af Anders Agerbæk

Anders fik spørgsmålet: Jeg har problemer med at holde strøm på Duc'en. Problemet er størst ved bykørsel (lave omdrejninger). Jeg mener at det kun kan være generatoren eller laderelæet det er galt med. Da begge ting er rimelig dyre, kunne jeg godt tænke mig at finde ud af hvor problemet er.

Frem til 1975 kørte de to-cylindrede Ducati'er med en 150W AC generator med midtpunktsudtag og 3 ledere. Laderelæet, der hører til denne, er med helt glat overflade, og har fem terminaler. Fra 1975 til ca. 1985 blev cyklerne monteret med 200W generator uden midtpunktsudtag og med 2 ledere. Laderelæet til denne type er med køleribber og kun fire aktive terminaler (2 ekstra huller uden stikforbindelse). Fra 1985 og fremefter, er der blevet monteret 300W generator, igen med midtpunktskobling og et tilhørende laderelæ med seks terminaler. Nu er der også en terminal for ladelampe i instrumentbordet. Laderelæer af disse tre typer kan ikke umiddelbart byttes rundt.

generatordiagram

Laderelæerne er lavet med halvlederkomponenter, der er hhv. to eller fire dioder til selve ensretningen - som er en fuld periode ensretning. Spændingen fra AC-generatoren vil hele tiden veksle når spændingspotentialet går i A's retning bliver dioden "1" aktiv og strømmen følger den røde linje. Når derimod spændingspotentialet går i B's retning bliver dioden "2" aktiv og følger den blå linje. Ved at måle på batterispændingen sørger spændingsregulatoren for at koble dioderne fra og til - helt fra ved 14,5 V - herved lader generatoren batteriet efter behov.

Laderelæet er meget følsomt over for overspændinger - så derfor er det meget vigtigt, at der er god stelforbindelse til relæet, samt at batteriet altid er tilkoblet, når motoren kører - ellers brænder det af!! Desuden er der flere, der mener, at det er nyttigt at gummiophænge relæet, for at mindske vibrationer i relæet. Da det er helt indstøbte komponenter, der sidder i relæet, mener jeg, at standardmonteringen er OK. Hvis du monterer relæet i gummi, husk da at sørge for gode stelforbindelser!

Hvordan kontrollerer jeg så om generatoren/laderelæ fungerer?

Du kan undersøge laderelæet på to måder: Enten vha. et voltmeter, som alle kan komme i nærheden af - eller vha. et amperemeter eller bedre - et tang-amperemeter (DC). Det er nok nemmest at bruge metoden med voltmeter, da der ikke skal afmonteres ledninger. Husk endelig at laderelæets forbindelser ikke må fjernes under drift - derfor er det lidt farligt at indskyde et amperemeter i denne forbindelse. Sikringen i amperemetret kan springe, hvorved forbindelsen mistes og laderelæet står af.

  • Sørg først for at batteriet er godt opladet. Hvis du har et amperemeter, som kan måle mindst 5A, evt. et tangamperemeter, kobler du dette ind imellem batteri og plusledning. Sørg for gode stelforbindelser. Hvis du har el-starter, husk da at koble ledningen til direkte på batteriet. Slå tændingen til og sluk lyset. Nu trækker tændspolerne ca. 3-4 A fra batteriet. Prøv nu at starte cyklen og amperemetret skal nu falde i værdi, og ved ca. 1000-1500 o/min skal amperemetret vis nul (nu lader den det samme, som den forbruger - uden lys). Tænd lyset, nu skal du op på 2000-2800 o/min før der er balance. Hvis du opnår dette (+/- 200 o/min) er dit ladesystem i orden.
  • Hvis du ikke har et amperemeter, men et voltmeter til rådighed, kan du gøre som følgende: Godt opladet batteri. Mål spændingen over batteriet (ca. 13V), sæt tænding på, sluk lyset og mål spændingen (11-12V). Start motoren, spændingen skal nu stige ved 1000-1500 o/min (ca. 13V), tænd lyset og spændingen vil igen falde. Giv lidt flere omdrejninger, 2000-2800 o/min, herved stiger spændingen igen til ca. 13V. Prøv at øge omdrejningerne og mål spændingen. Spændingen skal så vokse yderligere, men må dog ikke komme over 14,5V. Hvis den gør det, er laderelæet defekt og vil overlade batteriet (vandet koger af dit batteri).
generatorudmåling

Hvis den ikke lader som den skal, er det normalt laderelæet, der er defekt. Det kan evt. være generatoren, som har fået overgang til stel, evt. defekte forbindelser. Mål modstanden i generatorens viklinger. Denne skal være meget lille - kan evt. afprøves vha. en prøvelampe. Modstanden fra generatorviklingen og til stel skal derimod være meget stor. Flere megaohm. Hvis generatoren er i orden, hvad den normalt altid er, vil det være relæet, som er defekt.

Målinger direkte på laderelæet med ohmmeter er en noget usikker metode til at fastslå, om relæet er defekt. Men hvis din generator er i orden, og der ikke lades på batteriet, kan du også roligt skifte laderelæet.

Jeg håber, at ovenstående letter forståelsen for emnet - og muliggør, at I alle kan afprøve jeres relæer - hvis det bliver nødvendigt....

Anders