MC forsikring

af Johnny Lautrup Lindhardt

Som det vil være flere af de ærede medlemmer bekendt, afvikledes i efteråret 2006 på www.ducati.dk en forsikringsundersøgelse, der skulle give et overblik over italienerkøreres forsikringspræmier. Baggrunden for undersøgelsen var et ønske om at få et datagrundlag, der kunne anvendes i forhandlinger med en række forsikringsselskaber omkring en ”mærkeforsikring” i stil med den BMW har med If forsikring.

Der blev rettet henvendelse til de gode folk hos Aprilia, Moto Guzzi samt Laverda og responsen har været overvældende. Laverda hørte man godt nok absolut intet fra, men de har vel også alle veteranforsikringer (lidt godmodigt drilleri fra en tidligere Laverda pilot). Undertegnede måtte godt nok lide den tort at blive ”persona non grata” på Guzzi.dk (og slået i hartkorn med en forsikringssælger, selvom jeg har et almindeligt hæderligt erhverv), men det tager vi så med.

Hvorfor pokker går jeg så og interesserer mig for MC-forsikringer. Faktisk har jeg selv en rimelig ordning med min forsikringspusher, men det gik mig på at jeg hørte folk udveksle monstrøse beløb i samtaler omkring forsikringsforhold. Jeg tænkte tilbage til 70’erne hvor jeg selv første gang besteg en MC, og havde mit første hyr med overhovedet at finde nogen der ville forsikre den, til 90’erne hvor jeg blev genfødt og indkøbte min 1974 Laverda 1000 3C, OG blev præsenteret for et ublu forsikringskrav på 36.000 kr. årligt (9 mdr.) for en kaskoforsikring.

hvorfor

Har forsikringsselskaber en medfødt berøringsangst overfor MC-folket, eller har man blot fundet en ”cash cow” man ubønhørligt og ustraffet kan malke.

Måske skyldes det den generelle perception af MC-folket som uansvarlige bøller i 20 års alderen, iklædt dragter med sliders, udøvende totalt uansvarlig kørsel, oftest på baghjulet, rene trafikmongoler uden pli, og så kommer de i øvrigt altid til skade fordi de kører så spasset. Åhhhhh jeg glemte helt det ”faktum” at naturligvis stjæles deres kære køretøjer i rå mængder og fragtes til Polen sammen med diverse luksusbiler.

Lidt generel statistik:

stat1 stat2

Antallet af stjålne køretøjer (i dette tilfælde MC/Scotere) er set over den seneste 10-års periode stort set uændret. Når man i øvrigt sammenholder dette med, at der i samme periode er tale om et væsentligt øget antal køretøjer (tænk bare på fremkomsten af øv-scooteren), må det konkluderes at risikoen for brugstyveri udviser et markant fald – er forsikringspræmierne faldet som følge af dette – NEJ.

Antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken (kun MC) er i samme periode i absolutte tal faldet med godt 40 %. Igen er der tale om et væsentligt øget antal MC’ere på vejene, statistisk set er der også her tale om en markant reduceret risiko - er forsikringspræmierne faldet som følge af dette – NEJ.

Som en stor overraskelse for mig selv, viser det sig at aldersgruppen 18-24 år, rent faktisk står for det markant største fald i ulykkesstatistikkerne – hurra for den nye køreuddannelse samt reglerne om at starte på lidt mere ydmyge maskiner end ”YZF R1”, 10 minutter efter man har bestået den praktiske prøve - er forsikringspræmierne for de yngre faldet som følge af dette – NEJ.

Statistikmaterialet er i øvrigt fra Danmarks statistik, og repræsenterer udelukkende sager der har været anmeldt (myndigheder indblandet), men der er ikke grund til at tro at det generelle billede skulle være anderledes.

Lidt statistik fra undersøgelsen:

Total antal besvarelser 314, og mærkefordelingen i undersøgelsen er som følger: Aprilia 42, Cagiva 4, Moto Guzzi 27, Moto Morini 1 og Ducati med flotte 240 besvarelser. Besvarelserne dækker et meget bredt spekter af maskiner.

Ældste DUC en 750 Sport fra 1974. Ældste respondent er fra 1945, yngste tilsyneladende fra 2006 (det er nu nok en fejlbesvarelse), men så næstyngste da …… fra 1985.

Aldersfordelingen er faktisk lidt overraskende, idet ikke mindre end 89 % af førerne ved næste sæsonstart vil være 30 år eller derover, nedennævnt et par eksempler på aldersfordeling.

stat3 stat3 stat4

Jeg skal så ikke komme yderligere ind på at 17 % af Italiener piloterne er 50 år eller derover, og at jeg selv dermed er en del af en minoritet.

Selvom det er for tidligt at offentliggøre en ”videnskabelig” gennemgang af forskellene i forsikringspræmier, skal I alligevel have et par eksempler: Billigste forsikring for en 916 er hos Thisted Forsikring til sølle 4.700 kr. og absolut dyreste 28.000, kr. hos Tryg ”et andet sted i provinsen”, der er godt nok lidt aldersforskel meeeeeen alligevel. Billigste 749, 4.100 kr. hos Popermo og dyreste 12.400 hos If forsikring.

Topscorer af forsikringsselskaber er TopDanmark med 120 forsikringstagere, stærkt forfulgt af Tryg med 58 forsikringstagere.

Hvad så nu ?

Vinteren vil gå med bearbejdning af materialet, sammensætning af forslag til en gruppering af maskinerne, samt henvendelse til en række forsikringsselskaber, med en argumentation om at en ”Italiener mærkeforsikring” er en god idé at etablere for lige netop dem. Hvorvidt der kommer noget ud af dette er naturligvis uklart, men det er da forsøget værd.

Jeg vil gerne takke alle der har taget sig tid til at være med i undersøgelsen, ligesom kassemesteren skal have ros for hjælpen med spørgeskema og efterfølgende levering af datagrundlag, og websjaskeren skal have ros for at inddateringen på hjemmesiden overhovedet var mulig. Skulle der være nogen der har spørgsmål, stiller jeg gerne op, og er der en blandt medlemmerne der har gode (fornuftige) kontakter i forsikringsbranchen, må I da også gerne droppe en mail.