Citater fra øldrikkerens lille grønne

Vise ord om øl

 • Den, som vil drikke kruset ud til sidste dråbe, får låget på næsen.
 • Øl krummer ikke i sengen.
 • Det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken end omvendt.
 • Øllet blev opdaget ved et uheld. Uheldet bestod i at det ikke blev opdaget noget før.
 • Skum på krus giver gammen i hus.
 • Du ser tornen i din broders øje, men ikke kæppen i dit eget øre.
 • Aftenens længde er omvendt proportional med mængden af øl.
 • Når øllet går ind går forstanden ud… men hvor kan man more sig på instinktet alene.
 • Den tåbe, der påstår at den hurtigste vej mellem to punkter er den lige linje, har aldrig set en lige linje i beruset tilstand.
 • Øl er godt for meget, og meget øl er godt.
 • Når et legeme nedsænkes i øl, stiger regningen ligefrem proportionalt med værtshusets prisniveau.
skål

Kunne disse omtågede betragtninger være frembragt af dig selv, bør du aflægge Dansk Ølnyder Selskab et besøg.